Jdi na obsah Jdi na menu
 


Litevská literatura

19. 4. 2009

Před 20. stoletím

 

První literární díla psaná litevsky byla vydána v 16. století. První litevsky psanou knihu (Katechismus) sestavil a vydal roku 1547 Martynas Mažvydas. Jeho následovníkem, který taktéž publikoval příručku katechismu, byl Mikalojus Daukša. Litevská literatura byla v 16. a 17. století převážně náboženského charakteru. V 18. století se mírně zvyšuje podíl vydávaných knih, které jsou sekulárního charakteru, např. slovníků. Autorem první litevské básně a tedy zakladatelem litevské poezie je Kristijonas Donelaitis s básní Rok (Metai). V 19. století bylo užívání litevštiny jakožto literárního jazyka podporováno především univerzitou ve Vilniusu. Roku 1864 však Rusko z důvodu obav z rostoucího obrozeneckého hnutí zakázalo tištění knih v litevštině. Do roku 1904, kdy byl tento zákaz zrušen, se litevsky psané knihy tiskly ve Východním Prusku, odkud byly pašovány do Litvy.

 

20. století

Po zrušení zakazu v roce 1904 do Litvy začínají z Evropy pronikat různorodá literární hnutí a směry, například symbolismus, impresionismus a expresionismus.